Vi erbjuder möjligheten för skolan att fatta fler datadrivna beslut!Vårt syfte, löfte och målsättning 

Datadrivet beslutsstöd ökar förutsättningarna att lyckas i skolan


En hög andel av eleverna I årskurs 9 når inte sina mål. Vi kan med våra lösningar identifiera faktorer som påverkar en elevs förutsättningar att nå sina mål.


Dessa faktorer kan visualiseras för både pedagoger och elever för att man bättre tillsammans kan skapa en individuell plan för att eleven skall nå sina kunskapsmål Objektivitet, avlastning, bättre livskvalitet


Vår skolanpassade “artificiella intelligens” identifierar och visualiserar både möjligheter och utmaningar. Vi använder oss av maskininlärning för att detpå ett objektivt sätt synliggöra de åtgärder som behöver komma på plats för att öka måluppfyllnaden och livskvaliteten för den enskilde individen.


Våra lösningar kommer samtidigt att avlasta pedagogerna från manuella rutiner som innebär att de kan fokusera på det mänskliga mötet. 


vi möjliggör fyra vinnare, eleven, pedagogen, skolan och samhället.