Vi erbjuder möjligheten för skolan att fatta fler datadrivna beslut!Vårt syfte, löfte och målsättning 

Datadrivet beslutsstöd ökar förutsättningarna att lyckas i skolan (insikt 1)


En hög andel av eleverna I årskurs 9 når inte sina mål. Vi kan med våra lösningar identifiera faktorer som påverkar en elevs förutsättningar att nå sina mål.


Dessa faktorer kan visualiseras för både pedagoger och elever för att man bättre tillsammans kan skapa en individuell plan för att eleven skall nå sina kunskapsmål Analys av Elevhälsa skapar bättre livskvalitet (insikt 2)


Vår analys av Elevhälso data skapar ny möjligheter att analyser elevhälsa över  tid. Insikterna kommer på ett objektivt sätt synliggöra de frågor man är bra på att hantera men också det man kan förbättra. Nya möjligheter med visualiseringar gör det möjligt att illustera deta på ett enkelt sätt till olika mottagere.


På detta sätt kan man skapa nya målsättningar för öka måluppfyllnaden och livskvaliteten för den enskilde individen.


Vi möjliggör fyra vinnare, eleven, pedagogen, skolan och samhället.